Højtydende malkekvæg er i lav kurs

23. februar 2016 | Posted in Ude | By

I stedet satser Kerala’s regering på bevaring af oprindelige kvægracer

Der er en lille kvægstation på Mitraniketan. Den er en del af deres landbrug ressource center (KVK). Landbrug ressource centeret er finansieret af regeringen i Kerala. Dets opgave er at være formidlingscenter mellem landbrugsforskning og bønderne. Ca. 10 % af den erhvervsaktive del af befolkningen i Kerala har landbrug som hovederhverv.

IMG_1661

På kvægstationen er der i øjeblikket omkring 12 køer og kvier og flere er undervejs. Hvor det tidligere var hybride racer, dvs. krydsninger mellem jersey og lokale racer, så er man nu i gang med en omlægning, så man fremover fortrinsvis skal arbejde med bevaring af truede oprindelige racer.

IMG_1665

2 år gammel tyrekalv af den mindste kendte kvægrace i Indien.

Vi får forklaret, at der er betydelig forskel på mængden og kvaliteten af mælken, når man sammenligner de hybride racer med de oprindelige racer. De oprindelige racer yder 1-2 liter mælk om dagen, hvor de hybride racer yder 16-20 liter. Men mælken fra de oprindelige racer indeholder en lang række stoffer, der kan anvendes af medicinalindustrien, som ikke findes i de hybride racer.

Det er den sidende hindunationalistiske regeringen, der har igangsat programmet for bevaring af oprindelige racer, som Mitraniketan nu er en del af.

Forbud mod slagtning af kaniner

Regeringen har også forbudt slagtning af kaniner. Kaninavl har også været et forsøgsprogram på KVK, men fremover kan kaninerne kun sælges som kæledyr.

Centeret har også et større demonstrationsbrug for hønseavl og en anselig ægproduktion. Så Mitraniketan er selvforsynende, når det kommer til mælk og æg, og man har en mindre overskudsproduktion, der sælges lokalt i Vellanad.

 

Read More...

Memorial Day

9. februar 2016 | Posted in Ude | By

8. februar 2016

IMG_1493

Den 8, februar ville Viswanathan – Mitraniketans stifter – være fyldt 88 år. I 2011 var jeg med til at fejre hans fødselsdag. I år var vi inviteret til hans memorial day.

Reghu Rama Das har besluttet, at den 8. Februar skal Viswanathan mindes ved en seminar dag, hvor der sættes fokus på Development Education, et tema der lå Sri Viswanathan meget på sinde. Man kan vel sige, det var hans livsværk. Uddannelse til de under privilegerede, en uddannelse der kan gøre dem til aktive samfundsborgere.

Hans store inspirationskilder var de indiske forbilleder Ghandi og Tagore – amerikanske Martin Bubber og danske Grundtvig. Når man besøger Mitraniketan føler man især inspirationen fra Tagora’s ”rural reconstriction program”, et program, der blev udfoldet som en del af skoleprogrammet på Santiniketan i den sektion der hedder Shriniketan

I Danmark vil man bedst kunne sammenligne projektet med en produktionsskolen. Man lærer gennem at røre og gøre. Her er programmet kombineret med en højskoledel: Mitraniketan Peoples College. Programmet når de elever, der ikke kvalificerer sig til en højere uddannelse i det formelle skolesystem.

IMG_1488

Grundsøjlen i livet på Mitraniketan er børnekostskolen. Her er ca. 200 elever fra 1 – 10 klasse, de 180 af dem er kostskoleelever. De kommer fra et stammeområde ca. 600 km herfra. De børn der går her nu har næsten alle forældre, der har gået på skolen. En del har endda bedsteforældre. Kønsfordelinger er således at ca. 1/3 af eleverne er drenge og 2/3 er piger.

Det var rørende at være en del af højtideligholdelsen af Memorial Day i morges, hvor eleverne sang så smukt for hans minde.

IMG_1500

Det efterfølgende seminar om Development Education var et godt eksempel på folkeoplysning. Det var i alt fald deltagernes tilbagemelding i den afsluttende session. Jeg tror mange oplever, at det er et vigtigt korrektiv til hverdagens uddannelsesdiskussion. Det er ikke så tit i denne del af verdenen, at folk mødes på tværs af professioner og social status og diskutere, hvordan man undgår at miste sine kulturelle værdier i et moderned uddannelsessystem.

Om formiddagen var der 2 taler af folk, der havde stået Viswanathan nært og som havde haft/ havde høje positioner i universitetsverdenen. Den ene leverede en lammende kritik af det formelle uddannelsessystem og isæt den bureaukratisering af uddannelsessystemet og af samfundet, der var et resultat af dette system.

Den anden – noget yngre bureaukrat – som han selv sagde, var bekymret for det kulturtab, der lå i at engelsk er medium i det højere uddannelsessystem. Børn/ unge lærer hverken at mestre deres modersmål eller engelsk. Staten Kerala har derfor åbnet et nyt universitet, hvor Mayalam er undervisningssprog. Han fortale om den udfordring det er, at skulle starte sådan en ny institution op.

Eftermiddagen havde mere karakter af en workshop, hvor der var dialog med deltagerne.

Der var en præsentation af en tysk gymnasieskole med et spændende uddannelsesprogram. Bl.a. var skolen med en gruppe elever og tre forældre på besøg i Kerala, hvor Mitraniketan har tilrettelagt et 14 dages besøgsprogram for dem.

Jeg havde et indlæg om ”Enlightenment – a tool to sustainable education”. Det var et indlæg, der blev rigtig godt modtaget. Vi sluttede det af med at præsentere en video produceret af nogle af Kirstens efterskoleelever om Human Rights in Saudi Arabia.

Dagen sluttede med et indlæg af Dr. V. Reghu om Development Education i Indien, med fokus på de ikke-akademiske uddannelser.

 

 

Read More...

På vej til Indien

5. februar 2016 | Posted in Ude | By

 

P1040125

Så er kufferten pakket og vi er på vej til Indien igen.

Turen går i første omgang til Mitraniketan, hvor vi skal fortsætte det lærerarbejde, vi påbegyndte i 2013 sammen med Jan, Kirsten, Lis og Søren.

Sammen med indiske kollegaer skal vi videreudforske nogle af de spørgsmål, der dengang blev rejst om, hvordan kan man arbejde med et nyt undervisningsparadigme i en indisk sammenhæng.

Men der bliver også tid til at tage lidt ud på egen hånd og udforske det gådefulde Indien. Jo mere man fordyber sig i Indien jo mere tydeligt bliver det, at Indien er en sært sammensat størrelse, bedst sammenligneligt med et kalejdoskop.
Lige når man tror, man har et smukt mønster, så ændrer det sig i næste sekund.

IMG_6410

Mitraniketan ligger i Kerala – helt mod syd ud til Det Indiske Ocean. Vi skal bl.a. besøge byen Kochi. Det er en gammel havneby. Det var der Kineserne og Romerne udvekslede varer omkring år 100 e.v.t. Det var også på den tid, apostlen Thomas gik i land i Kerala, for at udbrede det kristne budskab.

Read More...

Rejse i Indien 2013

10. december 2014 | Posted in Hjemme | By

IMG_6301

Jeg har nu genetableret rejseblogger fra Indien i 2013 under siden tidligere rejser.

Her kan man læse om vores besøg i Santiniketan (fredens hus) nord for Kolkata i West Bengalen  og Mitraniketan (vennernes hus) i Kerala.
Begge skolesamfund grundlagt på skoletanker af Rabindranath Tagore og andre reformpædagogiske kræfter.

Der er også en længere diskussion af Tribal-begrebet, som fylder meget i den indiske selvforståelse. Det er et begreb – eller fænomen om man vil – der er væsenforskellig fra vores almindelige forståelse af begrebet kasteløs og som jeg har brugt meget tid på at diskutere med mine indiske venner.

Read More...