Posted in: Ude

IMG_1398

Velkomst indmarch i forbindelse med vores besøg på er non-profit English Medium School

Hyldest til nationen

Hver morgen løfter alle skolebørn i Indien højre hånd som hyldest til nationen. Det gør de, uanset hvor i landet de går i skole, og uanset om det er en offentlig eller en privat skole. Og det er tæt på 100% af alle børn i Indien, der går i skole. Det er det regerende Hindu nationalistiske parti BJP med Modi i spidsen, der i 2014 har gennemført reglen om, at alle børn skal starte dagen med at hylde nationen.

Offentligt og privat skolesystem

Der er et velfungerende offentlige skolesystem. Det er gratis for alle børn op til 10. Klasse. Derefter kan de dygtigste gratis fortsætte på en offentligt ejet high school. Kommer man ikke gennem nåleøjet, så har forældrene mulighed for at betale for en privat high school plads.

Undervisningen i det offentlige skolesystem er på det lokale sprog. I Kerala betyder det, at der undervises på Malayalam op til 10. Klasse. Derefter er al undervisning på engelsk.

IMG_1404

Elev præsenterer sit skolearbejde for de forsamlede elever inden nationalsangen afsynges

Parallelt med det offentlige skolesystem er to typer af private skoler. Deres undervisningssprog er for begge typers vedkommende engelsk. Derfor hedder de English Medium Schools. Der ene type er et eliteskoler. Her følges et curriculum, som kun de mest velbegavede børn kan klare. Lærerne er højt kvalificerede og højt lønnede. De forældre, der har råd, sender helst deres børn i disse skoler.

Non-profit skoler

Det lidt mere usikkert, hvorfor forældre vælger at sende deres børn i den anden type af privatskoler, de såkaldte non-profit skole, der kan minde om vores private realskoler. Vi bliver mest hyppigt mødt med den forklaring, at det er fordi forældrene tror, at skolerne er bedre end de offentlige, fordi undervisningssproget er engelsk og disciplinen bedre.

Men der kan også være andre forklaringer: Skolerne er mindre, de er værdibaserede, klassekvotienten er lavere og ofte har mindst den ene af forældrene har selv gået på skolen som barn.

Disse skoler har det p.t. svært i Kerala. De er presset af, at lokalregeringen har investeret massivt i det offentlige skolesystem, de er presset af øgede krav til standarder og infrastruktur, for at de kan beholde deres akkreditering, de er pressede af et stigende lønniveau for lærere i de offentlige skoler og de er presset af et faldende børnetal.

Det faldende børnetal

Helt overordnet må man sige, at både højere løn og faldende børnetal er er positiv udvikling, set fra både vores og den indiske regerings perspektiv. Men det er jo aldrig sjovt at være på den tabende side i en udvikling. Som privat institution er det heller ikke så morsomt, at det offentlige er lønførende.

Men det siges jo at konkurrence er sundt. De små private skoler er nødt til at være både effektive og innovative for at overleve, og for at være et godt alternativ til det offentlige skolesystem. Dem vi taler med er overbevist om, at disse skoler fortsat vil spille en stor rolle som et alternativ til det offentlige skolesystem, fordi forældrene bakker så kraftigt om om dem.

IMG_1426

Møde med forældre og lærere

Derfor har der også været stor interesse blandt lærere, lærerstuderende og forældre for at høre om Friskolen i Jordløse, om forældrenes engagement og om lokalsamfundets kamp for at bevare sin skole.

 

 

TAGS: , ,

Vice president in Association for World Education